Äldreomsorg

Kontaktperson:
Områdeschef Christina Hellsén, tfn 0976-103 20
telefontid vardagar kl. 8–9.

Hemtjänstens grupplokaler
Vuollerim Björkvägen 16
Fax: 0976 - 102 95

Mobiltelefoner hemtjänsten Vuollerim
070 - 343 20 89
Särskild boendeform, Bjärkagården, Vuollerim
avd. gamla 104 00, avd. nya 107 43

Bjärkagården
Det är gott att åldras i Vuollerimbygden.
Vuollerimbygdens äldreomsorg utgörs av hemtjänst och äldreboendet Bjärkagården i Vuollerim.
Där finns två avdelningar med totalt 19 vårdplatser (varav en avlastningsplats).

Trivsamma ljusa lokaler, fin utemiljö, god mat och en personal som trivs med sitt arbete har gjort Bjärkagården till ett uppskattat alternativ för den som behöver extra omsorg på äldre dar. På Bjärkagården finns också fotvård.

HEMTJÄNST
Vad gör vi ?
Med hemtjänst menas service och personlig omvårdnad i bostaden. Hemtjänst ges efter beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen.

Service kan t.ex. omfatta:

 • Matdistribution
 • Diskning
 • Tvätt/klädvård
 • Städning, enklare
 • Storstädning anlitas Städpoolen.

För städning skall vårdtagaren tillhandahålla funktionsdugliga redskap och städmaterial såsom dammsugare, moppset och dammtrasor.

Personlig omvårdnad kan t.ex. omfatta hjälp med:

 • Att äta och dricka
 • Av- och påklädning
 • Förflyttningar
 • Avlastning
 • Att sköta personlig hygien
 • Insatser för att bryta isolering och känna trygghet.

När man på grund av sjukdom eller åldersförändringar inte längre klarar sin dagliga livsföring har man rätt till bistånd för att kunna bo kvar hemma. Många människor vill trots sjukdomar och handikapp bo kvar i det egna hemmet.

Att få hjälp från hemtjänst i kommunen är ingen allmän rättighet. Beslut om bistånd föregås alltid av en behovsbedömning. Den som får bistånd har fortfarande ansvar för sig själv och sin situation.
Målsättningen med biståndet är att stärka förutsättningarna att leva ett oberoende liv.

Primärvården har hälso- och sjukvårdsansvaret. Vårdpersonal kan utföra vissa arbetsuppgifter av sjukvårdskaraktär som insulingivning, omläggning och medicinöverlämnande efter delegering av distriktsköterska till de vårdtagare som har omvårdnadsinsatser.

Överklagande:
Kommer parterna inte överens om behoven och målen, har den som söker bistånd rätt att överklaga beslutet hos Länsrätten.

Behöver Du hjälp i ditt hem kan du få det av Hemtjänsten
Ansöker gör Du till Äldreomsorgen i Vuollerim, genom personligt besök eller per telefon
0976 – 10320.

Områdeschefen utreder och beslutar i samråd med dig, vilket behov av insatser som föreligger.
Avgiften för hemtjänsten är inkomst-/insatsrelaterad och erlägges enligt fastställd taxa.

Trygghetslarm
Trygghetslarm kan beviljas för personer i deras bostad som av ålder och handikapp löper större risk än andra att komma i nödsituationer.
Larmet åtgärdas under dagtid av personal inom hemtjänsten och nattetid av personal från Bjärkagården i Vuollerim.
Erhållandet av trygghetslarm är avgiftsbelagd men har man omvårdnad betalar man inget.