Parken i Murjek vid hembygdsgården.

Murjek

Murjek ligger ca 17 km Ostnordost om Vuollerim.

Första uppgifterna om bosättning i Murjek är från 1797, då Pål Mickelsson Tullnär klagade vid tinget över att kronolänsmannen inte hade synat hans ansökta nybygge. År 1800 anlades nybygget av Tullnär och kallades Lommijaure.
Järnmalmtransporterna från Gällivare via Murjek till Edefors företogs i början med ren och akkja.
Vid 1800-talets mitt beslutades om att bygga järnväg för malmtransporterna. Den skulle gå från Gällivare till Storbacken vid Lule älv strax nedströms nuvarande Porsi kraftstation.
Kanaler vid Edeforsen och Bodenforsarna skulle grävas för att möjliggöra båttransport ned till kusten. Det engelska bolaget som skulle utföra dessa arbeten klarade ej ekonomin och så småningom kom nya planer fram.

1884 fastställde regeringen en plan om att bygga järnväg Luleå-Gällivare och vidare till Viktoriahamn (nuv. Narvik) i Norge. 1887 var 3400 man sysselsatta i bygget och på hösten var rälsläggningen förbi Murjek klar.
Den 12 mars 1888 gick första malmtåget till Luleå. Det engelska bolaget som byggt banan kapsejsade 1889 och 1892 köpte svenska staten banan för 6,5 milj kronor.
Efter byggandet av Porjus kraftverk elektrifierades banan 1922 mellan Gällivare och Luleå.

Byggandet av malmbanan satte fart på utvecklingen. Transporterna av handelsvaror och närheten till folkrika bygder som Porsi och Vuollerim bidrog till att Murjek fick en stor betydelse och blev en trafikknutpunkt.
Hantverkare av olika slag samt företagare etablerade sig i Murjek.

I byns före detta lärarseminarium, verksamt här 1904-1934 bedriver Murjeks hembygdsförening en hembygdsgård med servering och vandrarhem. På hembygdsgården finns ett mindre bibliotek och ett skolmuseum. Lärarseminariet flyttades till Murjek från Mattisudden 1904 och utbildade småskolelärarinnor.

Befolkningsökningen var omfattande, 1854 fanns här 11 personer och ökade till 148 pers år 1900.
Under 1960-1980 utgjordes Murjek som en tätort, men blev sedan 1990-2010 en småort. Men sedan småortsavgränsningen 2015 var orten ingen småort längre då befolkningen minskat till under 50 personer 2015. I Murjek bodde som mest 450 personer under 1960-talet.

Murjeks järnvägsstation, den enda i Jokkmokks kommun vid Malmbanan, har tågförbindelser till Narvik, Kiruna, Luleå och nattåg till Stockholm. Stationshuset är i privat ägo. Trafikverket rustade upp plattformen under 2018.
Det finns även bussförbindelse till Jokkmokk och Kvikkjokk.

På orten finns Murjeks kyrka.

I Murjek finns även ett större timmerupplag.

Faktafel eller komplettering av texten, kontakta Kjell Ek

Källa: Wikipedia