Rubrik

Vuollerims kyrka kommer inte att vara öppen för besök denna sommar (2020), enbart vid gudstjänster och då en timme innan och under själva gudstjänsten.