Kontakt:
0976 – 101 22 / 070-375 51 10
info@victoriafortet.se

Sitt namn har fortet fått från pansarskeppet Drottning Victoria som försvarade svenska farvatten från 1921 till mitten av 1950-talet.
Den dubbelpipiga kanonen (15,2 cm) som fortet är bestyckad med kommer från pansarskeppet.

Kanonen har tjänstgjort som en vaktpost över Lule älvdal från 1963 t o m 1997. Victoriafortet är idag ett museum.

Öppettider, priser och övrig info. se hemsidan: http://www.victoriafortet.se/